|
info@my-life.company

OBJEKTİF, BAĞIMSIZ VE SATIŞ TEŞVİKLİ

Bir gayrimenkulün doğru değerinin belirlenmesi esnasında iki ayrı uç ile karşı karşıya kalınır: Bir gayrimenkulün değerinin çok yüksek belirlenmesi durumunda, satıcı müşterinin gözünde gerçeklikten uzaklaşmış bir şekilde algılanır. Bugün bir gayrımenkulün değerini ilk bakışta tespit edebilecek yatırımcı ve aracılara ek olarak piyasadaki özel alıcıların da piyasayı çok yakından gözlemlediği görülmektedir. İlgili talep piyasasında değeri fazla belirlenmiş bir gayrimenkul yalnızca bir katalog ürünü olarak kalır ve ona kimse talepte bulunmaz. my life ile sizin gayrimenkulünüz profesyonel ve ücretsiz bir şekilde değerlendirileceğinden sizin gayrimenkulünüz ile ilgili olarak böyle bir risk söz konusu değildir.

Değerinden düşük bir fiyat belirlenmesi halinde insanlar o gayrimenkulün bir “Kusuru” olduğunu düşünürler. Bu şekilde değeri belirlenen gayrimenkulleri talep piyasasında derhal fark ederler ve bu gayrimenkulleri soranların sayısı değerinde fiyatlandırılmış gayrimenkulleri soranlardan azdır. Burada daha zor olan aslında talep azlığından ziyade yanlış değerlendirme neticesinde uğranabilecek zarar, yani değerin altında satmak zorunda kalma ihtimalidir.

Biz sizlerin gayrimenkullerini satış aşamasında mümkün olan en iyi fiyatın piyasa odaklı bir şekilde belirlenmesi için çalışırız.  Bu konuda bizim uzmanlık bilgimize ve profesyonelliğimize güvenebilirsiniz. my life tarafından yapılan bir gayrimenkul değerlendirmesi ile gayrimenkulünüzün piyasada doğru değeri ile yer aldığından emin olabilirsiniz.